نقشه راه فعالیت بدنی و تناسب اندام (فیت آسا) چیست؟

بیماری های مزمن، اعضای مختلف بدن را درگیر می کنند و در صورت ابتلا، نیازمند مراقبت دایمی و هزینه های زیاد برای فرد و نظام سلامت می باشد. لذا در قدم نخست، باید با خودمراقبتی، جهت اجتناب از بروز آنها اقدام کرد و در صورت ابتلا نیز با اقدامات بموقع، از بروز عوارض بیماری پیشگیری نمود.

برنامه جامع نقشه راه فعالیت بدنی و تناسب اندام هوشمند (فیت آسا)، با هدف ارتقای سطح فعالیت بدنی و بهبود سبک زندگی عموم و پیشگیری از بروز بیماری های مزمن و غیرواگیر، عرضه شده است.

این برنامه به صورت یک سامانه جامع و تعدادی زیرسامانه با معیارهای بازیگونه سازی برای عموم مردم از جمله بیماران است. تلاش شده است مفاهیم، مداخلات و پیگیری های پزشکی و خودمراقبتی در قالبی متنوع و بازیگونه با انگیزش های لازم همچون اختصاص اعتبار (Credit) و رتبه (Rank) به کاربر، به وی منتقل شود تا مسئولیت و نقش جدی تری در حفظ و ارتقای سلامت و تغییر سبک زندگی خود به یک زندگی فعال و سالم بر عهده گیرد.

با شرکت در برنامه هوشمند فعالیت بدنی وتناسب اندام و طی مسیر نقشه راه آن، شرکت کنندگان بویژه افراد برگزیده در بستر بازیگونه (Gamification)، اعتبار (Credit)، رتبه (Rank)، نشان (Medal) و جوایز واقعی از جمله برنامه های ایرانگردی و جهانگردی و لوازم ورزشی دریافت می نمایند.

این برنامه جامع به صورت توالی از ایستگاه های سلامت (مجموعا ۴۰ ایستگاه) برگزار می شود. در جریان طی مسیر نقشه راه، کاربر، ایستگاه های مختلفی را می گذراند.

ویژگی جالب در نقشه راه این است که گذراندن یک ایستگاه، تعیین می کند ایستگاه بعد چه چیزی خواهد بود و مسیر برای هر کاربر متفاوت است. این مسیر بر اساس یک الگوریتم تعریف می شود که در آن نتایج ایستگاه های قبل، تعیین کننده ادامه مسیر خواهد بود.به عنوان مثال از همان ابتدا کاربرانی که به دلایل طبی، مجاز به فعالیت بدنی نیستند با ابزار استانداردی به نام PARQ غربال شده و برای ارزیابی پزشکی، ارجاع می شوند. این تدبیر می تواند از بروز عوارض بعضا جبران ناپذیر و غیرمترقبه برای کاربر جلوگیری کند. این ویژگی جالب، باعث شخصی سازی مسیر و پیام های دریافتی (Personalization) بصورت هوشمند (Smart) و متناسب با نیاز کاربر می گردد.

برنامه هوشمند فعالیت بدنی و تناسب اندام، دربرگیرنده ترکیبی متنوع از برنامه های ارزیابی و بازخورد هوشمند، فیلم و مولتی مدیاهای آموزشی، مکان یاب باشگاه همراه با پیشنهاد تخفیف های ویژه جهت استفاده از باشگاه های ورزشی و بدنسازی، مشاوره، فعالیت های اجتماعی از جمله ایجاد گروه های ورزشی و تفریحی و همچنین شبکه های اجتماعی در فضای مجازی از جمله اینستاگرام، بازیگونه های اعتباری فعالیت بدنی، داشبورد فعالیت بدنی و سلامت با عنوان رنگین کمان هوشمند و پیشنهاد مربی است که در قالب یک برنامه هوشمند و به شکل فلوچارت و ساختاری الگوریتمی، به کاربران ارائه می شود و بر مبنای آن، هر کاربر با توجه به ویژگی های فردی و علایق، مسیری منحصربفرد را طی می کند.

در مسیر اجرای برنامه، مربیان (Coach) و رهیاران زندگی (Life Coach) و همچنین مشاوران فعالیت بدنی و ورزشی در بیش از ۲۰ حوزه، کاربران را در تحقق اهدافشان یاری و پشتیبانی می نمایند و هر کاربر در صورت احساس نیاز، می تواند از کمک مربی و مشاور نیز برخوردار شود.

خبرهای تصویری
مطالب مرتبط

نظرات ارزشمند شما